Služby

Sme firma, ktorá sa zaoberá stavebnými a rekonštrukčnými prácami rôzneho druhu s celoštátnym pôsobením. Náš tým má bohaté dlhoročné skúsenosti, ktoré postupne zbieral už od roku 1998.

Zo skúseností vieme, že pokiaľ chcete na trhu uspieť, je nevyhnutné klásť vysoký dôraz na kvalitu dodávaných služieb. Samozrejme držať sa trendov, spĺňať najnovšie normy, vedieť sa orientovať na trhu preplnenom rôznými produktami, s ktorých je nesmierne dôležité vedieť vybrať a správne použiť, lebo ani v tomto odvetví nestojí vývoj na mieste.

Nakoľko je ponuka našich činností a služieb rozmanitá, vyberáme zopár najžiadanejších, ktoré sú predstavené nižšie.
Pokiaľ ste danú službu nemašli na našej stránke, kontaktujte nás! V každom prípade vám radi poradíme a doporučíme optimálne riešenie vášho problému. Navyše efektívnym riadením vám zabezpečíme úsporu času i peňazí na vykonávaných prácach a tak ušetrený čas môžete venovať oddychu. 
Lebo u nás je najdôležitý zákazník.

Rekonštrukcie

Zameriavame sa na viacero činností, najmä v oblasti komplexných rekonštrukcii a stavebných prác hlavne vo verejnom sektore. Výstavbou alebo rekonštrukciou verejných objektov, prístreškov, ako aj vozovky, chodníkov, výtlkov, zábradlí, zabrán, zvodidiel, či lavičiek.

Zabezpečíme aj pokládku a rekonštrukciu zámkovej dlažby, samozrejmosťou je spevnenie podkladu, čím je dlažba pripravená na vysoké zaťaženie.

Zemné a výkopové práce, rezanie a búranie asfaltu a betónu. Príprava povrchu na stavebnú činnosť a taktiež finálna uprava terénu. Pretláčanie otvorov pod spevnené povrchy, prípravné a finálne práce na osadenie verejného osvetlenia, naplánovanie a realizácia elektroinštalačných prác.

Pretláčanie otvorov

Jednou z najvyužívanejších služieb je pretláčanie otvorov pod spevnené povrchy. 

Je využívaná najmä tam, kde je potrebné zrealizovať nové vodovodné, plynové, telefónne alebo elektroinštalačné prípojky. 

Táto metóda výrazne šetrí čas a finančné prostriedky a zároveň pri vysoko frekventovaných komunikáciach nie je potrebné zabezpečiť obchádzku pracovného úseku.

Na túto činnosť využívame techniku s najnovšou technológiou, kde sa zameranie uskutočňuje pomocou lasera. Čo zabezpečí vysokokvalitný výsledok.

Verejné osvetlenie

Komplexné práce na výstavbu, modernizáciu a revíziu verejného osvetlenia sú tiež jednou z naších hlavných činností.

Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky efektívnejšie.

Výstavba nových vetiev, prípadne doplnenie verejného osvetlenia.

Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciu systémov verejného osvetlenia.

Všetky služby, ktoré sú za účelom splnenia platných svetelno technických noriem a požiadaviek. Čo má pozitívny dopad na životné prostredie, zníženie nákladov na údržbu a taktiež zvýšenie svetelno technických vlastnosti osvetľovacej sústavy.

ElektroinštalácIe

Realizujeme aj vybudovanie a revízie rozvodov elektrickej energie vysokého napätia až do 1000 V.

Práce vykonávame od A po Z, od návrhu rozvodnej siete po finálne zapojenie. 

Taktiež zabezpečíme prebudovanie starej elektroinštalácie na najnovšie normy a potreby zákazníka. Od výmeny kabeláže,  rozvádzačov až po pripojenie zariadení. Zanalyzujeme a poradíme najefektívnejšie riešenie.

Samozrejmosťou je oprava a servis v celom rozsahu ako je vysoká kvalita odvedených prác certifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Certifikáty

Na všetky spomínané i nespomínané služby máme platné certifikáty, licencie alebo povolenia, v zmysle platnej legislatívy. Sme plne vyškolený v oblasti bezpečnosti práce a platných pracovných noriem v odvetví stavebných a rekonštrukčných prác.

Patríme do skupiny spoločností s hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Splnili sme najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patríme do exkluzívnej skupiny 5,4% slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu AA ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.