Referencie

Viac ako 15 rokov spolupracujeme s firmou RAMEZ - M, s.r.o. pri rekonštrukciách a výstavbe na VO vo Zvolene, Sliači a iných mestách a obciach na Slovensku, vrátane prác na osvetlení ciest a diaľníc. 
Medzi naše najväčšie projekty patrí rekonštrukcia Námestia SNP vo Zvolene - I. a II. etapa. Výstavba osvetlenia Hypernova, čerpacej stanice Shell, autosalón Hyundai, oboch kruhových objazdov na Ulici Kozáčekovej a ďalej taktiež osvetlení obchvatu Veľkého Krtíša.
Dúfam, že v našich referenciách nájdete neskreslenú kvalitu odvedených prác o čo sa neustále snažíme.

Výstavba altánku - Bienska Dolina

CS Shell, Považská Bystrica - umyvárka náter + strop

CS Shell, Žilina, Hričovská, poškodený asfalt

Shell, Piešťany, prepadnutá dlažba

Slovnaft Detva, poškodený asfalt, výtlky

CS Shell, Žilina, odbitý roh

Shell, Nitra , Chrenovská, poškodená omietka, rohy

CS Slovnaft Tur.Tepl

Shell Martin, oprava poškodeného asfaltu

OMV Senica - oprava výtlkov

Shell Kutniky, poškodený asfalt

BB - Shell - oprava strechy, vlhká stena

CS Shell Prievidza - poškodená fasáda

CS Shell TO - chýbajúca dlažba

CS Shell, Červeník - oprava fasády, špalety

CS Shell, Piešťany, zábradlie malovanie + umyvárka malovanie

Montáž bleskozvodu bytového domu na Šoltesovéj ulici vo Zvolene

Oprava a výmena kanalizačnej vpuste na CS Shell - Prievidza