krtkovanie
Pretláčanie otvorov
efektívny spôsob realizácie nových vodovodných, el. alebo tel. prípojok...
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie
vybudovanie verejného osvetlenia, revízie elektroinštalácie, opravA a SERVIS...
Elektroinštalácie
Elektroinštalácie
vybudovanie a revízie rozvodov elektrickej energiE vysokého napätia až do 1000V...

Prečo spolupracovať s nami?

Máme dostatok pracovných síl aby sme vykonávali viac činností na rôznych miestach
fajka
flexibilný
bohaté skúsenosti zvyšujú efektivitu prác čo prispieva dokončiť zákazku Načas
fajka
spoľahlivý
na všetky nami poskytované služby máme potrebné certifikáty či odborné skúšky
fajka
certifikovaný
expresná činnosť šetrí veľa času a peňazí, bez obmedzenia výslednej kvality služieb
fajka
dostupný